Wat zijn de kenmerken van een bezielde buurtprofessional?

 In Blog

Door: Dieneke van Dijken

Sommige professionals (bij wooncorporaties) lukt het om ondanks belemmerende regels of complexe problematiek, een snelle, creatieve of ‘simpele’ oplossing te vinden voor een probleem dat in eerste instantie niet gemakkelijk oplosbaar lijkt. Zoals Mohamed Acharki, van woningcorporatie Zayaz. Door goede banden met het lokale openbaar vervoer regelde hij dat één van zijn bewoners gratis mocht reizen voor sollicitaties, waardoor diegene kon solliciteren en vervolgens een baan vond. Of Lilianne Janssen van WoonPartners: zij regelt dat een bewoner met een psychische handicap die een gevaar vormde voor zijn buren, direct overgeplaatst kon worden naar een woning via de GGZ.

Bezielde professionals hebben een helder doel en een intrinsieke motivatie

Wat kenmerkt deze professionals? Om daarachter te komen hebben Harry Vlaar en ik voor het boek De Bezielde Corporatie  12 medewerkers uit de sector, van directeur tot huismeester, geïnterviewd. We kozen deze professionals omdat we zagen dat zij bezield in hun werk staan. In onze gesprekken bleek dat zij het verschil kunnen maken omdat ze een helder doel voor ogen hebben en houden. Voor de één is dat de basisbehoefte van het wonen dat voor iedereen ontzettend belangrijk is, het hebben van een fijn thuis, de zelfredzaamheid die pas vorm kan krijgen wanneer mensen een dak boven hun hoofd hebben etc. Ze zijn elke dag intrinsiek gemotiveerd om hier wat van te maken.

Ze krijgen andere professionals bereid om mee te helpen

Ook valt op dat deze mensen in verbinding staan met collega’s (binnen en buiten de organisatie) en bewoners, waarbij vertrouwen de basis is.  Vanuit deze contacten maken deze mensen het mogelijk om oplossingen te bedenken voor situaties die complex zijn, op de scheidslijnen van diverse disciplines en organisaties. Ze weten het voor elkaar te krijgen dat anderen bereid zijn om een stukje op te pakken buiten hun eigen discipline.

Bezielde professionals zijn reflectief

Ook blijven ze zichzelf ontwikkelen. Zij zijn zich bewust van patronen in het eigen gedrag die hen een gevoel van onvrede opleverden, zoals Henry de Miranda die als manager dacht dat hij alles moest weten en daarmee veel druk op zichzelf legde. Of buurtbeheerder Michael die bij alles wat hij doet de belangrijke check doet: behandel ik nu mensen zoals ik zelf behandeld wil worden? Hij luistert naar zijn eigen onderbuikgevoel en wordt zich er zo bewust van dat hij iets misschien soms doet omdat de procedure dit voorschrijft en zijn baas dit zo wil.  Deze check bij jezelf is ontzettend belangrijk omdat onderliggende angsten, frustraties of schuldgevoelens het uiteindelijke gedrag bepalen. Goede voornemens om de bewoner voorop te zetten, worden direct ondermijnd door persoonlijke worstelingen. Zij die luisteren naar dit onderbuikgevoel, dit in zichzelf oplossen, in plaats van het bij een ander op het bordje te leggen, staan in verbinding met zichzelf en groeien elke dag. Zij maken het verschil voor bewoners. 

Deze professionals volgen hun intuïtie en maken gebruik van creativiteit en vakmanschap. Kwaliteiten die onderbelicht zijn in veel publieke organisaties omdat daar de focus vooral ligt op de harde kant van organiseren: top down beheren van financiën, vastgoed, processen en human resources (de term alleen al), oftewel streven naar zoveel mogelijk efficiëntie. Deze hang naar controle en grip levert angst op in de organisatie en dat is een slechte voedingsbodem voor het ontwikkelen van je vakmanschap, het stimuleren van creativiteit en het maken van echte verbindingen, zaken die juist nu zo nodig zijn.

Kortom, verbinding is het sleutelwoord, op verschillende niveaus. En een corporatie in verbinding, staat als een huis. Meer dan ooit gaat deze tijd over het maken van echte verbindingen met elkaar, met onszelf en met onze bedoeling.

Wil jij zelf met meer bezieling aan de slag? Op 28 juni organiseren wij (Dieneke en Harry) het Seminar LEF! in Garderen. Tijdens die dag hoor je van inspirerende sprekers als René Scherpenisse , Thierry Farla en Bart Geutjes over de manier waarop zij bezield werken en wat het soms lastig maakt om die energie vast te houden. En natuurlijk gaan de deelnemers die dag ook zelf aan de slag! De  ervaren trainers Peter Pijpers, Paul Kortman en Peter Kemperman geven je inzichten en handreikingen waar je verder mee komt. Kom jij ook?

Recommended Posts

Leave a Comment

0