DE WAAROM-VRAAG

 In Blog

Het werken bij een woningcorporatie is niet altijd gemakkelijk. Ik moest echt wennen aan de toon waarop huurders en woningzoekenden het gesprek aangingen. Veel mensen begonnen het gesprek vol emotie en boosheid.  Ze leken er daarbij al vanuit te gaan dat ze hun zin niet zouden krijgen en dat we onze afspraken niet zouden nakomen.  Ik moest me echt concentreren om niet bijterig en snauwerig te reageren en als ik eerlijk ben, lukte me dat niet altijd.

Ook viel het me op dat het met veel collega’s lastig samenwerken was. Ze kwamen afspraken vaak niet na en misten in mijn ogen de gedrevenheid om er iets van te maken. In plaats daarvan was hun cynisme duidelijk aanwezig. Het viel niet mee om daar niet mee besmet te raken. Nu, ruim 20 jaar later, lijkt er in de sector helaas niet veel veranderd. Corporaties hebben veel gedaan om hun dienstverlening te verbeteren. Ook de bejegening van huurders is veel vriendelijker dan vroeger het geval was.  Toch lijken veel huurders ervan uit te gaan dat ze in de maling genomen worden, voelen zich niet gehoord en zijn niet blij met hun woning, hun buren, de huurprijs en ga zo maar door.

Wie wil hier nu werken?

Kortom, als je in deze sector werkt is er meer dan genoeg reden om een halfleeg glas voor je te zien. Waarom zou je hier dan nog blijven werken?

En precies die vraag is cruciaal om écht te beantwoorden. Waarom kies je ervoor om te werken in deze sector?

Mijn fundamentele drijfveer is dat ik mensen wil helpen om te groeien en ontwikkelen. Dat kan in elke sector. Maar ik kies voor deze sector om twee specifieke redenen:

  • Maatschappelijk relevantie: Ik vind het belangrijk om iets te betekenen voor mensen. Ik ben sociaal bewogen en zet me daarom graag in voor een sector die als doel heeft om mensen met een laag inkomen van goede huisvesting te voorzien. Ik vind dat we in Nederland trots mogen zijn op onze grote sociale huursector. Het biedt veel mensen de basis om verder te komen in het leven.
  • Interessante vak inhoud: Ik vind de sector vanuit mijn vak (trainer en adviseur) gezien erg interessant vanwege de vraagstukken die er spelen. Allereerst is er die al eerdergenoemde (vaak negatieve) dynamiek tussen huurders en de corporatie. Hoe doorbreek je die? Ik vind het de moeite waard om professionals en organisaties daarbij te helpen. Hoe voer je nu zo’n gesprek? Welke toon sla je aan als organisatie en hoe leg je nu uit voor welke dilemma’s en keuzes je als corporatie staat? Hoe betrek je huurders bij die afwegingen? Hoe werk je samen met huurders aan prettig wonen en leefbare wijken? Daarnaast vind ik de transitie die de sector de laatste jaren doormaakt erg boeiend. Van bureaucratische procesorganisaties, naar dynamische organisaties die snel kunnen meebewegen met ontwikkelingen. Dat vraagt ook om ontwikkeling van mensen en teams en het experimenteren met andere manieren van organiseren. Kortom, als organisatiepsycholoog kan ik mijn ei wel kwijt.

Ik denk dat het antwoord op de vraag waarom je kiest voor deze sector voor de meeste professioneels ook een mix is tussen dienstbaar willen zijn aan iets (mensen, de samenleving) en de interessante vak inhoud. En als je dat voor jezelf helder hebt, kun je ook veel beter omgaan met die boze huurder, die lamlendige collega en die vervelende vragen op verjaardagsfeestjes.

Samen stil staan

Samen stil staan bij deze waarom-vraag is iets wat we veel te weinig doen.  Veel trainingen en seminars gaan alleen over het wat en het hoe. Maar als je de waarom-vraag beantwoordt, dan voel je je kracht, je drijfveer, je motivatie, je kompas, je energie en je passie.

Daarom organiseren wij op 28 juni 2018 wij het Seminar LEF!. Tijdens deze dag hoor je van inspirerende sprekers als René Scherpenisse , Thierry Farla en Bart Geutjes over de manier waarop zij bezield werken, wat het soms lastig maakt om die energie vast te houden en hoe zij dat toch voor elkaar krijgen. En natuurlijk ga je als deelnemer die dag ook zelf aan de slag! Ik ben er bij! Kom jij ook?

Recommended Posts

Leave a Comment

0